Lakatgyártó Tamás

197. Lakatgyártó Tamás, egri lakatos, puskaműves

1551-ben negyed telket lakóként írták össze Egerben mint Lakathos Tamás. Ugyanebben az évben Thomas lakatosként dolgozott az egri vár részére. Az ostrom után szerepelt a jutalmazásra javasolt lakatosok között. Az uralkodónak küldött felterjesztés szerint Thomas de Agria az éjjel-nappali munkájáért, hadi érdemeiért egy öltözet ruhát és 10 frt értékű sót érdemelt meg, továbbá élete végéig mentességet a taxa regia fizetése alól, annak érdekében, hogy továbbra is szolgáljon az egri várnak.

Munkáiról van feljegyzés a várszámadásokban 1553-ból, 1554-ből, 1556-ból és 1558-ból is. Az 1554. év második felében a nevét Thomas Lakatgyartho-ként írták. Később is Egerben élt és dolgozott, 1579-ben Lakattyarto Tamás neve feltüntetésre került a Piac utcában lakó polgárok névsorában.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.