Láczay János

194. Láczay János, gyalogos tiszt

A feltehetően nemesi családból származó Láczay János valószínűleg Bornemissza Gergely vezetésével érkezett meg az egri várba, lehetséges, hogy gyalogos tisztként. Forgách Ferenc említi először a vár 1552-es védőjeként. Gyaníthatóan az ostrom után is Egerben szolgált, 1553-tól ugyanis Bornemissza Gergely várkapitány Lazay Jánossal és két másik társával együtt bérelte a Borsod vármegyei Arló bortizedét. A végrendeletében Bornemissza megbízható, hű társként emlékezett meg Lázay-ról, és feltehetően közeli rokonáról, Lázay Istvánról, bár vélelmezhető, hogy a két személy ugyanaz, és nem Láczay Jánosról írt a budai fogoly.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.