Kovács Gergely

181. Kovács Gergely, felnémeti kovács

1548-ban a kamarai tizedszedéskor a felnémeti Gregorius Kowach 171 kéve őszi gabonadézsmát adott. Ugyanő 1549-ben 3 dénárt fizetett a sertéstized megváltásáért.

Az uralkodónak felterjesztett javaslat szerint Gregorius Faber de Felnemeth az ostrom előtt önként jött az egri várba, majd a mesterségében éjjel-nappal sokat dolgozott, a támadások idején pedig halálfélelem nélkül a vár különböző részeinél futott fel a falakra, és ott vitézül harcolt. Tetteiért megérdemelt az előterjesztés alapján egy öltözet ruhát és bizonyos értékű sót, hogy pontosan mennyit, nem tudjuk, ugyanis utólag a felnémeti kovácsra vonatkozó egész szövegrészt kihúzták a jegyzékről. Vagy azért, mert az ajánlás szerinti jutalmat már korábban megkapta, vagy azért, mert a javaslat megírása és a jutalom átadása közti időszakban elhunyt. A többi kovács egy kivételével mind egy öltözet ruhát és 10 frt értékű sót kapott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.