Josephus Pragensis

150. Josephus Pragensis, várbeli tüzér

A várszámadások szerint 1550. december 1-től 1553. június 30-ig szolgált az egri várban, 1552 őszén ő volt a várbeli tüzérek között a leghosszabb ideje Egerben szolgáló pattantyús. A Prágából származó, Josephus Pragensis nevű tüzért Bécsben szerződtették szolgálatra, nem sokkal egri megérkezése után a szolnoki vár elfoglalásakor Szolnokon is katonáskodott. 1551-ben 20 magyar forintot fizettek neki ellátással, amelyet a feleségével együtt kapott. Még 1551 őszén az egri katonák közül két pattantyúst, Prágai Józsefet és egy György nevezetű tüzért egy század magyar gyalogossal együtt Szolnokra vezényeltek. Később József tüzér visszatért Egerbe, és részt vett a várvédelemben. Évi zsoldja 1552-ben, illetve 1553-ban 28 frt volt, ezen kívül élelmezési juttatásban részesült (valószínűleg napi 4 darab cipó, 1 pint bor és 1 libra hús) ő és a felesége is. Feltehetően cseh vagy német származású volt.

Az 1968-ban bemutatott, Egri csillagok című filmben Jozef, a német tüzér szerepében Zenthe Ferenc látható.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.