Johannes Scepusiensis

149. Johannes Scepusiensis, várbeli tüzér

A valószínűleg nem magyar származású Joannes Scepusiensis a neve alapján a Szepességből származott. Bécsben szerződtették az egri várhoz. 1551. május 15-től 1556. december 31-ig szolgált Egerben a várszámadás szerint. Évi zsoldja 20 frt volt 1555. december 31-ig, utána 2,5 frt havonta. 1555 végéig az éves fizetésen kívül élelmezési juttatásban is részesült (feltehetően napi 4 darab cipó, 1 pint bor és 1 libra hús). 1551 szeptemberében és októberében, azaz összesen két alkalommal Besztercebányáról (ma: Szlovákia) vasból öntött ágyúgolyókat hozott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.