Cseh Péter

73. † Cseh Péter, várbeli puskás

Az árvák és özvegyek kérelmeinél Petrus Cheh vitézsége külön ki volt emelve. 1552-ben bátran harcolt a külső vár egyik bástyáján (nagy valószínűséggel az Ókapunál), de a janicsárok puskalövésétől meghalt. Három árvája maradt. Özvegye részére javasolták, hogy kapjon 16 frt értékű sót és egy öltözet ruhát.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.