Borbély Péter

61. * Borbély Péter, borbélysegéd vagy Borbély János szolgája

A sebesültek jegyzékének legelején szerepel Petrus Barbel, aki Borbély János szolgája volt, és aki az ostrom során súlyosan megsebesült, fél szemére megvakult és örökre sánta lett. A királynak felterjesztett javaslat szerint megérdemelte, hogy kapjon 20 frt-ot és ajándékul egy öltözet ruhára való posztót is.

A jegyzék alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy Borbély Péter  a borbélymesterként szolgáló Borbély János vagy a lovas tiszt beosztású Borbély János szolgája volt-e. Sebesüléseire való tekintettel az utóbbit tekinthetjük valószínűbbnek. Lehetséges ugyanakkor, hogy személyében azonos Péterrel, az egyik borbélylegénnyel.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.