Szacsvay Miklós

327. Szacsvay Miklós, apród

A várbeli udvari személyzet kiegészítő részéhez tartozott Dobó István oldala mellett körülbelül tíz-tizennyolc fiatal nemes ifjú – megfelelő lóállománnyal és szolgálatukra rendelt lovászokkal – akik teljes ellátásukat a várbeli udvartól vették. Régi szokás volt ez az egri püspöknél is, mint máshol, nagyobb udvaroknál, hogy nemes ifjak mint apródok az udvar fényének emelése érdekében az akkori társasélet és művelődés részeseivé lettek. Egerben iskolai képzést is kaptak, a várszámadásokban megnevezett iskolamesterektől vagy igazgatóktól. A megyei nemesség előkelőinek fiai részesültek általában ezen udvari iskoláztatásban és nevelésben. Dobó István bizonyosan udvara fényét emelendő, régi szokáshoz híven 1548 után például Szacsvay Miklóst vette fel udvara körébe. 1552 őszén a várszámadás szerint az egri várban szolgált egy bizonyos Miklós nevű apród, aki személyében feltehetően azonos lehet ezzel a Szacsvay Miklós nevezetű ifjúval, akit 1548 után Dobó István apródjai közt említettek.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.