Sonczy Szaniszló

319. Sonczy Szaniszló, vitéz

Sonczy Szaniszlóról nem tudjuk, hogy az 1552-es egri ostrom előtt és után hol és milyen tisztségben szolgált. Az, hogy hivatásos katona volt-e egyáltalán, szintén nem vehető bizonyosnak. Az 1552-es várszámadás szerint Dobó István az ostrom során jutalomban részesített egy Sonczy Szaniszló nevezetű várvédőt, mert a Föld-bástyán több vitézi tettet is véghez vitt (valószínűleg Szent Mihály napján), s ezért két rőf stameth posztó volt a jutalma, 2 frt 40 kr értékben. (A stamét, istamét vagy szeptuk elnevezésű posztó nyersanyaga gyapjú volt, és osztrák, sziléziai vagy esetleg hazai készítésű, brassói vagy szebeni posztóféleség lehetett. Jó közepes minőségű posztófajta volt.)

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.