Ráskay Péter

305. Ráskay Péter, lovas tiszt

Az 1552-es várvédelem résztvevői között említi Tinódi a feltételezhetően nemesi családban született Raskaij Petőr nevét. Az ostrom után is Egerben szolgált, háromlovas tisztként 1553. január 1-től 1554. június végéig. Később, 1558-ban Ráskay Péter már terebesi várnagy volt, aki abban az időben erőszakkal szerezte meg az egri vár tizedét.

Rajta kívül még egy Ráskay vezetéknevű személy ismerhető az egri várból. Dobó István 1548 után Egerben szolgáló apródjai között megtalálható Ráskay apród neve. Nem tudjuk, hogy a két személy ugyanaz-e, vagy hogy rokonok voltak-e vagy sem.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.