Rácz Farkas

302. † Rácz Farkas, huszár

1552 szeptember 29., azaz Szent Mihály napja és 1552 október 12., azaz Szent Maximilián ünnepe, vagyis két nagy gyalogsági roham között eltelt időben Paksy Jakab és Viszási Mátyás vezetésével mintegy kétszáz lovas megtámadta a vár körül az ellenséges táborból legeltetés és fahordás végett kiözönlött törököket. A megtámadottak segítségére siető társaik a küzdelem során több magyar vitézt elfogtak. Kara Ahmed a megkötözött foglyokat az ostromlók sáncaira állíttatta úgy, hogy a várbeliek jól lássák, majd brutális módon kivégeztette őket, vasdoronggal törette össze a lábukat, karukat, mellüket.

A feltehetően délszláv származású Rácz (Thrax) Farkas a kivégzések áldozatául esett.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.