Pribék János

298. Pribék János, lovas tiszt

A feltehetően nemesi családból származó Pribék János 1549-ben és 1550-ben is hatlovas tisztként szolgált Egerben. prybec Ianos nevét Tinódi szintén a lovas tisztek között sorolja fel, valamint megemlékezik még Pribec Ianos egyik vitézi tettéről is. 1552. október 12-én, Szent Maximilián napján, az utolsó, kétnapos gyalogsági roham során a Föld-bástyán Sukán János oldalán verte vissza a hirtelen támadó ellenséget:

„Ott másfelől terekek földbástyára,
Sok zászlóval az temlöc bástyájára,
Hertelenséggel rohanának romlásra
Kézívesök, jancsárok az kőfalra.

Rettenetös ostrom kezdetött vala,
Akkor belől senki ott nem áll vala,
Vitéz Dobó benn földbástyában vala,
Viadalhoz népit biztattya vala.

Ezt jó Sukán János látá, futamék,
Egy lanckenezfával törésre állapék,
Pribék János hamar mellé futamék,
Az törésön igen embörködének.

Zöngnek, lőnek, sok kővel hagyigálnak,
Az terekek zászlókat lobogtatnak,
Belől es segétségre igen futnak,
Kik miá terekek igen hullanak.”

Nem tudjuk, hogy rokona volt-e a nemesi családból származó és szintén Egerben harcoló Pribék családtagoknak, Imrének, Istvánnak és Józsefnek.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.