Porkoláb Kálmán

292. * Porkoláb Kálmán, lovas tiszt

1552. július 26-án Dobó István Porkoláb Kálmánt küldte Bebek Ferenchez és Perényi Gáborhoz a király levelével, amelyben a hadi segély rögtöni kiállítására hívta fel az uralkodó a címzetteket. Tinódi Kalman porkolab vagy „szegény” Kalman Porkolab nevét nem említi az ostrom résztvevőinek felsorolásánál, de azt megjegyzi, hogy az ostrom előtt őt nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a belső vár Dobó- és a Tömlöc-bástya közötti falszakaszán, beleértve a Föld-bástyát is. Tinódi megemlékezik még egyik vitézi tettéről is: a várbeli székesegyház sekrestyéjében tárolt lőpor felrobbanását követően, azaz 1552. október 4. után az oszmánok által a Föld-bástyán készített, úgynevezett tárgyakat a várból egyik éjjel kitörve az egriek Filep Demeter és Porkoláb Kálmán vezetésével támadták meg. Nemes Colomanus Porkolab ötlovas tiszt a harcok során később a Föld-bástyán súlyosan megsebesült, Tinódi szerint „Kálmánra nagy seb esék”, ágyútalálat folytán a csípője eltört. Helyére Gaszparics Mihály került át egy másik vártából. A kezelésért az orvosnak járó összeget nem tudta kifizetni, a királynak felterjesztett javaslat szerint méltó lett 50 frt értékű sóra, annak érdekében, hogy továbbra is Egerben katonáskodjon. 1553 februárjában Oláh Miklós egri püspök kinevezte Sajóhídvégre (ma: Borsod-Abaúj-Zemplén megye) officiálisnak, azaz püspöki lovag- vagy gazdatisztnek, a várszámadások szerint azonban az 1553-as esztendőre vonatkozóan május 31-ig kapta fizetését, mint várbeli ötlovas tiszt, valószínű tehát, hogy sebesülése miatt csak később, júniustól töltötte be a sajóhídvégi beosztást, amelyen 1554-ben is mint ötlovas tiszt szolgált. 1562-63-ban, amikor a Borsod vármegyei Arlón (ma: Borsod-Abaúj-Zemplén megye) épült Pásztói Ferenc és János kastélya, az ő vezetése alatt hat egri lovas katona teljesített őrszolgálatot. Valószínűleg a rokona lehetett az a nemes Porkoláb Bálint, aki feltehetően 1552 után került az egri várba, és akit az egri Piac utcai házadózók közt írtak össze 1557-ben, valamint az 1560. évi várleltár szerint az egri várban állt háza s aki még 1564-ben is Egerben szolgált.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.