Országh Tamás

280. Országh Tamás, gyalogos tizedes

Thomas Orzagh valószínűleg féltestvérével, a Gömör vármegyei Hanváról (ma: Szlovákia) származó Kovács Antallal és testvérével, a szintén hanvai Országh Imrével együtt érkezett meg az egri várba Bornemissza Gergely vezetésével. A harcok során feltehetően a külső várban ágyútalálat miatt mindkét testvére az életét vesztette. Az életben maradt fivér részére két öltözet ruha és 20 frt értékű só kiutalását javasolták az uralkodó számára készült felterjesztésben. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került, Thomas Orzag alakban, vagyis az ostrom után is Egerben katonáskodott. Valószínű, hogy testvéreihez hasonlóan ő is hanvai származású volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.