Ormándy János

277. * Ormándy János, lovas tiszt

1549-ben Ormandi Ianoſ Zala vármegyei birtokosnak Aszuvölgy (ma: Zalatárnok része), Kisliczkó (ma: Lickóvadamos része), Medes (ma: Pórszombat része), Ormánd (ma: Ormándlak) és Pórszombatja (ma: Pórszombat) falvakban 14 portája és öt újonnan létesült jobbágytelke volt. Az ostrom 12. napján, azaz 1552. szeptember 22-én, Tinódi szerint ebéd után egy, az egri várból hirtelen kitört lovascsapatban harcolt Bay Ferenc, Figedy János, Pethő Gáspár és Zolthay István oldalán Ormándy János is. Az eseményt Vörösmarty Mihály örökítette meg Eger című hőskölteményében. Valószínűleg később, a további harcok idején nemes Ioannes Ormandy kétlovas tisztnek ágyútalálattól sérült meg az egyik keze, amely a királynak felterjesztett javaslat megírásának idején (1553. január 8.) még nem erősödött meg, s addig a sebesült vitéz az orvost sem tudta kifizetni. A jutalmazási ajánlás szerint jónak látták, hogy kapjon készpénzben 32 frt-ot.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.