Nyírő Simon

274. Nyírő Simon, gyalogos tizedes

1551-ben a szemlejegyzék szerint Egerben szolgált Nyerew Simon, gyalogos tizedesként az első században, Nagy Balázs kapitány parancsnoksága alatt. Az 1553. április 7-én készült névsorban feltüntetésre került Nyrew Simon gyalogos tizedes neve, Bornemissza Gergely alárendeltségében. A két név valószínűleg ugyanazon személyt takarja.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.