Nagy Péter

266. * Nagy Péter, várbeli tizedes

1551-ben Petrus Nagh már tizedesként szolgált Egerben Nagy Balázs kapitánysága alatt. Ebben az évben a város urbáriumában a féltelkesek között írták össze. 1552 pünkösdjén Dobó István Nagy Péter gyalogos tizedessel megkötözve hozatta a várba az almagyari Bíró Miklós falusi bírót, s ott megfenyíttette. A községi bíró az ostrom előtti, lázas védelmi készülődésben valószínűleg engedetlenkedett, s ezért fogatta le Dobó. Az 1552-es harcokban Nagy Péter várbeli tizedes a fél lábára megsántult egy puskagolyótól, ami a lábában maradt, továbbá az első török gyalogsági roham során a homlokán sebet ejtettek. Az uralkodó elé tárt felterjesztés szerint megérdemelt 32 frt-ot, mivel az orvos tőle 20 frt-ot kívánt a kezelésért, valamint javasoltak a vitéz számára ajándékként egy öltözet ruhát.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.