Nagy Barabás

239. Nagy Barabás, gyalogos tiszt

1552 őszén a nagy Borbáſ nevű gyalogos tisztet (pontos rangját nem ismerjük) Perényi Ferenc és Perényi Mihály, nagybirtokos nemesek küldték huszonöt „jó” puskás gyalogos vezetőjeként Egerbe.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.