Komády Gáspár

174. Komády Gáspár, apród

A feltehetően nemesi családból származó Komády Gáspár mint Dobó István apródja többször teljesített futárszolgálatot. 1551. december 9-én egy királyi levelet vitt magával Egerből Erasmus von Teuffel-nak. 1552. augusztus 6-án indult el Váradra (ma: Nagyvárad, Románia) Varkocs Tamás várkapitányhoz, akitől megtudta Temesvár július 30-ai elestét, valamint azt is, hogy az oszmánok ezt követően rövid idő alatt megszerezték Lippát, Solymost, Csanádot, Lugost és Karánsebest, vagyis az egész temesi tartományt. A várszámadás szerint az 1552-es ostrom során az egri várban szolgált.

Dobó hűséges híve maradt, Erdélybe is elkísérte őt. Még a szamosújvári börtönben is megpróbálta meglátogatni urát 1557 áprilisában. A közvetlen személyes találkozót nem engedélyezték neki, így dolgavégezetlen kellett távoznia. Megbízhatóságára utalhat, hogy Dobó gönci jószágainak a tiszttartója volt 1567-ig.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.