Kanna Péter

159. Kanna Péter, gyalogos tizedes

Petrus Kanna Nagy Balázs kapitánysága alatt már 1551-ben a várban szolgált gyalogos tizedesként. Őt és Szilva Mátyást nevezték ki az ostrom idején tanúsított rátermettségükért 1553. január 1-től a harcokban elesett Nagy Balázs és Nagy Imre gyalogos kapitányok utódainak. 1555-ben is kapitány a számadások alapján. 1557-ben az egri Piac utcai házadózók közt írták össze.  Szilva Mátyás tiszttársával 1558-ban Varannón (város Szlovákiában) 81 kepe gabonát vásárolt. Az 1562-ben felvett várleltár szerint már a várban lakott. Még 1564-ben is Egerben szolgált, a várleltár tanúi között századosként említették. Feltehetően nemesi származású volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.