Istenmezey Sándor

135. Istenmezey Sándor, lovas tiszt

1551 májusában már az egri várban szolgált és a városban lakott, ugyanis az urbáriumban, vagyis a városi összeírásban ekkor Sandrinus néven szerepelt a féltelkesek között. Tinódi a lovas tiszteknél Iſtén Mezey Sandor néven említi. Az ostrom után, 1553. január 1-től háromlovas tisztként Pethő Gáspár huszárszázadához tartozott. 1561-ben, 1569-ben és 1571-ben, mint szolgabírót, 1572-ben Istenmezei Sandrit, mint királyi embert (homo regius) említik meg a források. 1577-ben Egerben, a Szabadhely nevű városrészben lakó nemesek közt írták össze, 1579-ben az Olasz utcában lakó háztulajdonos nemesek sorában már csak az özvegye szerepelt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.