Cserney Benedek

76. * Cserney Benedek, várbeli tüzér

Nem tudjuk, pattantyúsként pontosan mikor szerződött el az egri várba, és azt sem, meddig katonáskodott Egerben. A harcok során kezdettől fogva hűségesen, vére hullásával is szolgálta a védelmet, hat ágyúnak viselte gondját, ezt később, 1553. májusában Mekcsey István írásával támasztotta alá. A sebesültek jegyzékében Benedictus Cherneÿ sebesülésein túl azért is könyörgött segélyért az uralkodónál, mert az ostrom előtt egy bizonyos nemes Nádasdy Farkas megfosztotta őt mindenétől, vagyis 30 frt készpénzétől, 4 frt értékű ezüstjétől, továbbá a ruházatától, a fegyverzetétől és a lovától is, ezért azt kérte, hogy kárpótolják, vagy a várnagyok vegyék védelmükbe. A harcokban kétszer is megsebesült. Ágyútalálat által szétroncsolódott fa szilánkjától a gégéjén sebesült meg, valamint az egyik keze is megsérült, a javaslat szerint megérdemelte, hogy az orvosnak már addig kifizetett 5 frt-nyi összeget és egy öltözet ruhát megkapjon.

Mindösszesen hét hónapig szolgált az egri várban. 1553. május 27-én kérte az uralkodótól elmaradt 4 havi zsoldjának a kifizetését, a király – kérelmét gondosan kivizsgálva – 70 frt kifizetését rendelte el, amit a tüzér a hadi fizetőmestertől meg is kapott. A kifizetett 3 havi zsoldjának a várszámadásban semmi nyoma nincs, azt tehát valamely külön forrásból adhatták ki a részére.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.