Cseh János

72. Cseh János, várbeli tüzér

A feltehetően Kisbesztercéről (ma: Turócszentmárton része, Epres, Szlovákia) származó pattantyúst, Joannes Cheh-t vagy Czeh Jánost 1551-ben Bécsben szerződtették. Az egri várban 1551. június 1. és 1553. március 12. között szolgált. Évi zsoldja mindvégig 20 frt volt, ezen kívül élelmezési juttatásban is részesült (valószínűleg napi 4 darab cipó, 1 pint bor és 1 libra hús). Vélhetően magyar származású volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.