Blaskó Antal

48. Blaskó Antal, kassai gyalogos hadnagy

Az egri várszámadás szerint Plathko volt a családneve. A források alapján nem egyértelmű, hogy eperjesi vagy kisszebeni származású volt, vagy pedig eperjesi vagy szebeni nemesi előnévvel rendelkezett. Feltehetően szlovák nemzetiségű nemes volt. Tinódi szerint „jó” Blasko Antal, Eperjesi Janicskó és Zádornik Ambrus királyi hadnagyok vezetésével „erős” Kassáról kétszázharminc gyalogos puskás érkezett Egerbe. Eredetileg Szolnok várába küldték őket. Serédy György, királyi kapitány és vezetőtársai által 1552. szeptember 5-én az uralkodónak Kassán írt jelentés alapján a szebeni Plasko Antal vezetésével Kassáról segédcsapat indult Szolnokra, a gyalogos katonák Tiszacsegénél át is keltek a folyón, az egriek szerint azonban máshol könnyebb lett volna az átkelés. A Temesvárról felvonuló oszmán hadak miatt a levélben valószínűsítették, hogy a kassai segítség nem fog tudni bejutni a körülzárt szolnoki várba. A segédhad puskásai visszafordulva a korábban kapott parancs szerint indultak az egri vár megvédésére.

Tapasztalt katona lehetett, az ostrom előtt ugyanis a belső vár déli, külső piacán várakozó „álló sereg”, azaz a bármikor bevethető egyik tartalék kétszáztíz katonáját harmadmagával az ő felügyeletére bízták.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.