Ardai Nagy Antal

17. Ardai Nagy Antal, gyalogos hadnagy

Valószínűleg Bornemissza Gergely kapitánysága alatt érkezett meg az egri várba és vette fel a küzdelmet az ellenséggel az 1552-es ostrom során a külső vár falainál. A feltehetően nemesi származású „jó” Ardaij Nagy Antal nevét Tinódi is megemlíti, a hadnagynak nevezett katona Tinódi szerint száz gyalogost irányított, mint a külső vár északi részén a Bornemissza gondviselése alatt álló, egyik tartalékcsapat vezetője. A harcok után, 1553. február 20-án a király Bornemissza közbenjárására három katonájának, Ardai Nagy Antalnak, Károly Miklósnak és Siklósi Nagy Albertnek az ostromban tanúsított hűséges szolgálataikért egyenként 50-50 frt jutalmat adott. Az 1553. április 7-én a király számára íródott kérelemben nem került feltüntetésre a neve. Lehetséges, hogy vagy nem tartozott szorosan a királyi gyalogostisztek sorába, akiket Bornemissza vezetett Egerbe, vagy egyszerűen nem akart szerepet vállalni az uralkodónak írt kérvényben. Később, valószínűleg 1560 márciusától Egerben gyalogos kapitány lett, ekkor vette át Ghémes Ferenc alakulatának, azaz a királyi gyalogosszázadnak az irányítását. Társa a kapitányi tisztségben Nagy Lukács volt. Az egri vár 1564. évi leltára szerint a tanúk között szerepelt mint százados. 1552-től 17 évig szolgált Egerben.

Arday Antal és Nagy György egri gyalogos kapitányok Kenderesy Boldizsárral együtt az erdélyi fejedelem híveihez csatlakoztak, s ezért 1569. július 11-én Ludányi István, János és László testvérek bihari és békési birtokait kapták meg jutalmul.

Utóbb visszatérhetett Egerbe, ugyanis az 1577-79-ben készült összeírásban szerepel Nagy Antal mint magyar kapitány neve a Szabadhelyen lakó nemesek között, akik jobbágyházakat birtokoltak. Emellett a kapitánynak egy szőlője is volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.